Copyright protection within the website

Copyright protection within the website

Copyright protection within the website คือ การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์ เนื้อหาที่ทางเว็บไซต์ได้สร้างขึ้นมาจะถูกเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ ufabett732m4.com ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ เสียง โลโก้ ไออ้อน ซอฟต์แวร์ และคู่มือการใช้งาน เราจะถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บไซต์เท่านั้น และได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ทางเว็บไซต์ ufabett732m4.com ไม่อนุญาตให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือใช้เนื้อหาของทางเว็บไซต์ในทางการค้า ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์

หากมีการพบเห็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อเรามาที่ทางเว็บไซต์ และแจ้งข้อมูลดังนี้ : เนื้อหาที่ถูกละเมิด, URL ที่ถูกละเมิดอยู่ และข้อมูลติดต่อของคุณ  หากทางผู้ให้บริการเว็บไซต์ได้รับแจ้งเรื่องเข้ามาแล้วจะทำการตรวจสอบ และดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ufabett732m4.com มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำการละเมิดในทุกกรณี

ที่อยู่สำหรับการติดต่อและแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถแจ้งได้ที่ contact@ufabett732m4.com

นโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์ ufabett732m4.com มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2017 ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อตามเห็นสมควร ทางเราขอแนะนำให้คุณเข้ามาตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำ เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หากคุณเข้ามาใช้งานกับทางเว็บไซต์หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง ทางเราจะถือว่าคุณได้ยอมรับนโยบายทั้งหมดของทางเว็บไซต์แล้ว เราขอชื่นชมที่ทุกท่านเลือกใช้บริการกับทางเว็บไซต์ของเรา