Terms and conditions

Terms and conditions ผู้เข้าใช้บริการใหม่ จะต้องศึกษากฎข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางเว็บ ufabett732m4.com ได้กำหนดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยข้อบังคับ และเงื่อนไขทางเว็บ ufabett732m4.com ได้ทำการชี้แจงไว้เป็นข้อ ๆ ดังนี้

Terms and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้เข้าใช้บริการที่ทำการลงทะเบียนไว้ ทางเว็บ ufabett732m4.com จะเก็บเป็นความลับไว้เป็นอย่างดี ไม่มีการนำไปเผยแพร่ หรือนำข้อมูลไปให้บุคคลอื่นก่อนได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
  2. ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา , รูปภาพ , วิดีโอต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นของทางเว็บ ufabett732m4.com ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต หากพบเจอดำเนินคดีตามกฎหมาย
  3. ทางเว็บ ufabett732m4.com ได้มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อบังคับ และเงื่อนไขได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าใช้บริการทราบล่วงหน้า
  4. ในการเข้าใช้บริการของเว็บ ufabett732m4.com ผู้ใช้บริการจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ และเงื่อนไขก่อนเข้าวางเดิมพันอย่างเคร่งครัด
  5. ทางเว็บ ufabett732m4.com จะปฏิเสธทุกกรณีที่เกิดความเสียหายในการใช้บริการของเว็บ ufabett732m4.com
  6. ทางเว็บ ufabett732m4.com สามารถยกเลิกสมาชิกของผู้เข้าใช้บริการได้ทันที หากตรวจพบว่า ผู้เข้าใช้บริการมีการละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไข ที่ทางเว็บ ufabett732m4.com ได้กำหนด
  7. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป จะต้องยอมรับ ข้อบังคับ และเงื่อนไขก่อนเข้าทำการสมัครสมาชิก
  8. หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับ สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง contact@ufabett732m4.com
  9. ทางเว็บ ufabett732m4.com จะไม่รับผิดชอบความเสียหายทุกกรณีที่เกิดจากการเข้าใช้บริการ
  10. หากมีการละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขทางเว็บ ufabett732m4.com ได้กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย และระงับการเข้าใช้บริการทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า